Algemene info

De workshops duren elk 2 uur

Gelegenheid, b.v.: Decanenkringen Scholingsdagen Ouderavonden
Voor wie: Startende & ervaren decanen   Teams met docenten & mentoren Schoolleiders
Wanneer & Waar: Op aanvraag, op locatie, landelijk
Prijzen: In overleg; afhankelijk van locatie & aantal deelnemers

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Activerende gespreksvoering

de leerling aan het roer

Soms lijk je als decaan of mentor in de begeleiding van je leerlingen zelf harder aan het werk te zijn dan zij zelf… Hoe effectief is dit voor de ontwikkeling van de leerling? En wat doet dit in het contact tussen jullie? Gebeurt dit harde-werken-als-begeleider teveel, dan kan het je welzijn en plezier in werk aantasten.

In het onderwijs vallen steeds vaker termen als ’verantwoordelijkheid van de leerling…’, ‘autonomie’,  ‘zelfsturing’… maar hoe realiseer je dat?

In deze workshop leer je meer over:

 1. de attitude & luistervaardigheden van de begeleider
 2. wat zijn activerende vragen & welke zijn er
 3. activerende gespreksvoering; wanneer en hoe pak je dat aan
 4. welk effect dit heeft op de leerling, op jou en op het contact tussen jullie
 5. de praktijk; je oefent gesprekken aan de hand van casussen die je zelf meeneemt

Wat je in de workshop leert, kun je direct inzetten voor je leerlingen. Het werkt ook goed in de samenwerking met je collega’s, je leidinggevende en met je eigen kinderen…

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Coachen met complimenten

werkelijk contact en effect in begeleiding

De workshop is zeer geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals (decanen, mentoren).

Wat gebeurde er, waardoor dat gesprek met leerling Eva zo bijzonder goed liep? Waardoor krijgt die ene collega wel goed contact met leerling Roy?

Waarschijnlijk voelden beide deelnemers in het gesprek zich echt gezien, gehoord, serieus genomen; erkend. In begeleiding en in welk contact dan ook, is erkenning een solide fundering voor een goede relatie.

Een van de dingen die daar wezenlijk aan bijdraagt, is de inzet van gemeende complimenten. Een compliment betreft eigenlijk ‘een moment van aandacht’. Het voorziet in onze onmisbare menselijke ‘honger’ om werkelijk gezien en gehoord te worden in de vorm van bijvoorbeeld aanraking, sociale bedding of erkenning.

In de workshop leer je meer over:

 1. ‘de psychologie achter complimenten’; theoretische achtergronden
 2. je eigen overtuigingen over het geven en ontvangen van complimenten
 3. de effecten van complimenten op het contact met je leerling, of met wie dan ook…
 4. de praktijk; je ervaart de effecten en oefent er concreet mee in diverse gespreksvormen.

Zet je dit in, dan komt dit ten goede aan het welzijn en de ontwikkeling van je leerlingen en óók aan je eigen welzijn en plezier in werk. Wat je leert is vervolgens ook nog eens zinvol in het contact met je collega’s, directeur, partner, kind(eren), buurman, (schoon)moeder…

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Studiekeuze;

fasen, valkuilen & succesfactoren herkennen

Voor beginnende én ervaren decanen die de achtergronden van Studiekeuze willen leren kennen of opfrissen.

Als decaan wil je je leerlingen een stapje verder helpen in het keuzeproces. Maar hoe weet je wat een leerling daarin nodig heeft? En, afhankelijk van waar zij zich in het keuzeproces bevinden, welke vervolgacties zinvol kunnen zijn? Wanneer je zelf meer zicht hebt op de achtergronden van studiekeuze, kun je je leerlingen beter begeleiden in hun keuzeproces.

In de workshop leer je meer over de achtergronden van studiekeuze:

 1. De fasen van kiezen; de basis voor studiekeuzebegeleiding
 2. Welke acties de leerling per fase kan nemen; hoe concreter hoe beter
 3. Veel voorkomende valkuilen bij studiekeuze (voor de leerling, mentor, decaan, ouders)
 4. Succesfactoren bij kiezen; wat werkt er wél in de oriëntatie op studiekeuze?

Na afloop kun je herkennen waar de leerling zich bevindt in het keuzeproces. Per fase ken je de valkuilen én succesfactoren en weet je welke vervolgacties leerlingen kunnen ondernemen om een stapje verder te komen in het keuzeproces.

In deze workshop komen géén gesprekstechnieken aan de orde.

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Oefeningen & werkvormen

in studiekeuzebegeleiding

De workshop is zeer geschikt voor zowel beginnende als ervaren professionals (decanen & mentoren).

Als studiekeuzebegeleider -zijnde decaan of mentor- heb je te maken met leerlingen in diverse fasen van het studiekeuzeproces. Hoe bedien je  een leerling, jou bekend of onbekend, in zijn of haar behoefte op dat moment?
Soms wil je de oriëntatie op studiekeuze op een meer speelse manier aanvliegen, ligt een leerling het ‘praten’ minder, lijkt de leerling vast te zitten in de oriëntatie of loopt het gesprek vast…
Een onverwachte werkvorm of oefening kan dan de leerling helpen om de oriëntatie op studiekeuze in gang te zetten en/of te houden. Als begeleider helpt het je om op een andere manier contact te krijgen met de leerling, wensen of gevoelens te concretiseren, de leerling een ander perspectief te bieden of een nieuwe aanzet om een nieuwe stap te nemen in het (studie)keuzeonderzoek.

In deze workshop:

 1. maak je kort kennis met de theorie van de ‘fasen van kiezen’; de landkaart in je keuzebegeleiding
 2. ervaar je diverse inspirerende werkvormen en oefeningen
 3. leer je meer over ‘de psychologie onder’ deze oefeningen; het effect van taal, ruimtelijkheid, de impact van je begeleiding
 4. krijg je inspiratie voor zowel individuele- als groepsbegeleiding bij studiekeuze

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Verbinding in je team

Meer plezier & beter contact. Een inhoudelijk uitje!

Aan deze tekst wordt nog gewerkt.

De kracht van Contracteren

in korte tijd een effectief gesprek voeren

Collega A: ‘Zo doen we dat hier nooit!’. Collega B: ‘Maar dat hebben jullie helemaal niet van tevoren gezegd’. Collega A: ‘Nee, maar dat spreekt toch voor zich??’

Wanneer er ‘gedoe’ is tussen mensen, is dat heel vaak terug te voeren naar onvoldoende afstemming over de wederzijdse verwachtingen. Onduidelijkheid in wensen, behoeftes en (onuitgesproken) aannames leidt tot misverstanden, ergernissen en ruzies.

Het afstemmen van verwachtingen helpt om deze ruis te voorkomen of, wanneer deze zich voor doet, tijdig bij te sturen. Dit afstemmen wordt in de psychologie ook wel contracteren genoemd. Soms volstaat korte en bondige afstemming, soms kost het relatief meer tijd, maar het biedt hoe dan ook een solide bedding voor gezond en effectief contact. De tijd die de afstemming kost, betaald zich op een later moment ruimschoots terug wanneer gedoe tussen mensen daardoor bespaard blijft. Die afstemming vat ik vaak samen in het credo: ‘hoe concreter hoe beter’.

In deze workshop leer je hoe je gesprekken met een leerling, ouder(s) of collega(‘s):

 1. goed kunt openen voor een heldere wederzijdse verwachting
 2. kunt vormgeven, zodat de onderwerpen aan bod komen
 3. binnen de beschikbare tijd kunt afronden
 4. gaandeweg kunt bijsturen wanneer het gesprek toch anders loopt dan het plan was
 5. effectiever kunt maken

Het gevolg: een meer helder, soepel en bevredigend contact voor alle betrokkenen.

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Communicatiestijlen in contact

wat doe jij in het gesprek?

Sommige gesprekken voer je ontspannen, gelijkwaardig, met de inzet van humor of warmte. In andere gesprekken voel je je ineens klein of ga je je juist superieur of streng gedragen. Wat gebeurt daar nu in jou, in de ander en tussen jullie? Welke toon en sfeer breng jij in een gesprek en welk effect heeft dat op het contact?

In deze workshop leer je meer over:

 1. welke ‘communicatiestijlen’ er zijn
 2. jouw inbreng en de inbreng van anderen in gesprekken
 3. hoe je alle beschikbare communicatiestijlen kunt inzetten en welk effect ze hebben
 4. welke effecten de stijlen tussen mensen teweeg (kunnen) brengen
 5. hoe je met kennis van de stijlen je communicatie en contacten verbeterd

Je oefent de communicatiestijlen aan de hand van casussen die je eventueel zelf mee brengt. Door meer begrip over wat ik ‘de Psychologie achter Communicatie’ noem, kun je je contacten en relaties optimaliseren. Met je leerlingen, je collega’s maar ook in je relatie, met je kind(eren) en op alle andere plekken waar je met mensen te maken hebt…

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Van ‘gedoe tussen mensen’ 

naar gezond contact & blijvend werkplezier

‘Gedoe tussen mensen…’. Ken je dat? Die leerling die steeds de dingen niet doet, kan, snapt, durft en dan, wanneer je hem of haar echt goed adviseert, toch weer de boot afhoudt met een ‘ja maar…’? Of die ene collega die kritiek uit op anderen en het zelf kennelijk altijd goed doet..? Of die collega die ongevraagd dingen voor je doet terwijl je dat zo echt niet wilt? Dergelijk ‘gedoe’ met leerlingen en collega’s kan je plezier en welzijn in werk danig aantasten.

In de workshop maak je kennis met de rollen die er zijn bij ‘gedoe’ tussen mensen, geduid als de 3 posities binnen de Dramadriehoek. Deze vindt plaats wanneer mensen mis-communiceren of als relaties ontsporen. Het contact eindigt steeds in een ‘rotgevoel’. Dit gebeurt op je werk, maar ook in je gezin, bij de sport-of muziekclub, je familie… Gelukkig leer je ook door middel van de Winnaarsdriehoek, hoe je op een gezonde manier in contact kunt komen en blijven…

In de workshop leer je:

 • welke rollen er in de Dramadriehoek zijn
 • welke rol(len) jouw voorkeur hebben
 • wat de gezonde variant is van de drie rollen
 • hoe je jezelf uit het drama krijgt en hoe je anderen in de gezonde variant kunt uitnodigen
 • hoe je de relaties met je leerlingen, collega’s en met anderen kunt verbeteren

Pas je de Winnaarsdriehoek toe en maak je je de gezonde communicatie eigen, dan kun je met meer plezier je werk blijven doen en je relaties met je collega’s, partner, kinderen, buren en (schoon)familie optimaliseren…

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Begeleide Intervisie met collega-decanen
of
in teams

met collega-decanen (decanenkring, VvSL) of in teams (decanen & mentoren)

“Hoe kan ik mijn decanaat inrichten binnen de beperkte tijd?” “Hoe begeleiden collega’s leerlingen in het studiekeuzeproces?“  “Hoe vullen collega’s hun mentorlessen in?”

Als decaan werk je vaak alleen of met een enkele collega-decaan. Gelegenheid voor collegiaal overleg is zeer beperkt of niet mogelijk. Ook met mentoren, vaak collega’s in de 1e lijn in studiekeuzebegeleiding, is er vaak geen tijd voor uitwisseling, terwijl de behoefte daaraan vaak groot is. Is er wél gelegenheid voor intervisie, dan levert dat inspiratie, verbinding, gezamenlijke professionalisering én vergroot werkplezier op. Dat heeft vervolgens een positief effect op de leerlingen en het team.

Aan de hand van een intervisiemethode:

 1. ga je aan de slag met casussen die jij en je collega’s inbrengen
 2. leer je met elkaar op diverse manieren naar je vraag en ook je eigen rol daarin kijken
 3. krijg je concrete handvaten, alternatieve handelingsopties en adviezen van je collega’s
 4. deel je ervaringen-die-werken

Door de structuur van de methode is de intervisiesessie voor iedere deelnemer waardevol, ook wanneer deze geen casus heeft ingebracht of wanneer niet alle casussen aan bod komen.

De gespreksleider faciliteert het proces en geeft waar wenselijk psycho-educatie over ‘de psychologie achter het proces’. Een terugkerende opzet van de intervisiesessie biedt structurele bedding voor vakinhoudelijke voeding, steun en het delen van kennis.

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.

Ouderworkshops

gereedschappen voor ouders bij studiekeuzebegeleiding

Het aanbod voor de ouderavonden volgt.

Wil je overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen? Neem van harte contact met me op.