De psychologie achter communicatie

De begeleider als belangrijkste instrument

‘Onder water’ in gesprekken

vinden allerlei dynamieken plaats. Wat gebeurt daar tussen jou en de ander? Welk effect heeft jouw communicatie en welke alternatieven heb je? Deze kennis verrijkt je werk met leerlingen of studenten. De samenwerking met je collega’s, leidinggevende. En thuis, met familie, vrienden, je (schoon)moeder.

Daartoe leer je meer over de Transactionele Analyse (TA). Een psychologische stroming over persoonlijkheid, ontwikkeling en communicatie. Vanaf dag 1 kun je de theorie toepassen. Dit verbetert je welzijn en contacten. Je voert constructievere gesprekken. Op je werk én thuis. Ik gun iedereen deze kennis.

Wat leer je in deze training?

Dag 1

 • De uitgangspunten van TA; de fundering voor goed contact
 • Basisovertuigingen; door welke bril kijk jij?
 • De noodzaak van erkenning, van jezelf en de ander
 • Communicatiestijlen; welke gebruik jij, welke alternatieven heb je?

Dag 2

 • Intervisie over ervaringen met de stof uit dag 1
 • Contracteren; de noodzaak van heldere afspraken
 • Rollen in niet-constructief en constructief contact

Dag 3

 • Intervisie over ervaringen met de stof uit dag 2
 • Lagen in tijdsbesteding. Hoe beïnvloedt dit jouw welzijn, contacten & begeleiding?
 • (On)gezonde werkstijlen. Wat doet dit in contact?

Dag 4

 • Herhaling & verdieping van eerder behandelde stof
 • Intervisie op actuele casussen over de eerder behandelde stof

Hoe gaan we werken?

 • Je hoort, leest, duidt, analyseert en experimenteert (met) de theorie in de praktijk
 • Je vertaalt steeds de theorie naar je eigen communicatie en gedrag
 • Dat geeft je concrete handvatten voor (nog) betere gesprekken en contact
 • Dit is géén gespreksvaardigheidstraining. We doen géén rollenspellen
 • Jouw actuele vragen, casussen zijn uitgangspunt. Je bepaalt zelf je inbreng
 • We werken constructief. Met humor, open en persoonlijk

De TA is even toegankelijk als diepgaand. Dit betreft dan ook een eerste kennismaking. Heb je er al zin in? Mail me met je vraag, dan neem ik contact op.

Voor wie

Alle professionals in het onderwijs
VO, MBO, HBO & WO

Duur

Bondig: 2 delen à 5 uur
(lesstof dag 1 & 2)
Middel: 3 delen à 5 uur
(lesstof dag 1, 2 & 4)
Compleet: 4 delen à 5 uur

Tijden in overleg

Uren exclusief

 • 1,5 uur op-en afbouw
 • 1,5 uur pauze per deel

Kosten

Vrijgesteld van BTW

Kleinere groepen zijn met deze inhoud het fijnst (idealiter 14)

Prijzen in overleg, afhankelijk van definitieve duur & aantal deelnemers. Heb je interesse? Mail me. je vraag, telefoon-nummer & bereikbare dagen/tijden. Dan bel ik je. Ik denk graag met je mee.

Ik uit naar je bericht!