Disclaimer & Copyright

In deze Disclaimer & Copyright pagina wordt verstaan onder:

  • ZT&B: Zuijderhoudt Training & Begeleiding;
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Informatie op deze website
ZT&B streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat ZT&B niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ZT&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ZT&B en de gebruiker van de website ontstaan.

Functioneren van deze website
ZT&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen ZT&B en haar gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. ZT&B heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. ZT&B aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Email
ZT&B garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met ZT&B te corresponderen, accepteert u dit risico.

Bron en copyright van het grafische materiaal

  • Tenzij anders aangegeven zijn de gebruikte afbeeldingen op deze website eigendom van de eigenaar, in licentie verkregen via iStockof vallend onder de CC0 Creative Commons regels van Pixabay.
  • Alle andere beelden op deze website vallen onder het copyright van ZT&B / www.ztb.nu of de licentiehouders.
  • Het copyright op deze website is in handen van ZT&B.

Virussen en spam
ZT&B garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van ZT&B en of www.ztb.nu zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat ZT&B en of www.ztb.nu daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.