Trainingen

Alle trainingen worden gegeven vanuit een Activerende, Oplossings-en Krachtgerichte benadering.

De Psychologie achter Communicatie

Zicht op jezelf
als begeleider

lees verder …..

Team-intervisie
begeleiding

Voor meer ontspanning, vertrouwen en plezier in werk

lees verder …

Van Mentor
naar Coach

De rolwisseling van docent naar coach

lees verder …

Van Mentor naar Studiekeuze begeleider 

 Meer zicht op ‘hoe werkt studiekeuze’ 

lees verder …

Kind-Ouder-Mentor
gesprekken

Voor startende mentoren
(en eventueel decanen)

lees verder …

En verder …..

Workshops voor teams (mentoren en decanen) decanenkringen ouderavonden en andere gelegenheden

overzicht van de workshops…

Train-de-trainer, Advies & (Supervisie bij) Ontwikkeling in scholen van trainingen en workshops op bovenstaande onderwerpen

Voor: Leraren, Intern Begeleiders, Docenten, Mentoren, Decanen, Schoolleiders, Tutoren, Studieadviseurs, Studie Loopbaan Begeleiders
Instellingen: Universiteiten, HBO’s, MBO’s, Voortgezet Onderwijs, Primair Onderwijs.

Zorg & Overheid
Voor: Artsen, Verpleegkundigen, HR-professionals, Loopbaanprofessionals, Balie-en Servicemedewerkers:

“De Psychologie achter Communicatie” met als resultaat:

  • Verbeterd eigen welzijn en plezier in werk
  • Verbeterde patiënt/cliënt-gesprekken
  • Verbeterde collegiale contacten
  • Verbeterde sfeer, communicatie en verbinding in het eigen team