Trainingen

Alle trainingen worden gegeven vanuit een Activerende, Oplossings-en Krachtgerichte benadering.

De Psychologie achter Communicatie

Zicht op jezelf
als begeleider

Team-intervisie
begeleiding

Voor meer ontspanning, vertrouwen en plezier in werk

Van Mentor
naar Coach

De rolwisseling van docent naar coach

Van Mentor naar Studiekeuze begeleider 

 Meer zicht op ‘hoe werkt studiekeuze’ 

Kind-Ouder-Mentor
gesprekken

Voor startende mentoren
(en eventueel decanen)

En verder …..

Workshops voor teams (mentoren en decanen) decanenkringen ouderavonden en andere gelegenheden

overzicht van de workshops…

Train-de-trainer, Advies & (Supervisie bij) Ontwikkeling in scholen van trainingen en workshops op bovenstaande onderwerpen

Voor: Leraren, Intern Begeleiders, Docenten, Mentoren, Decanen, Schoolleiders, Tutoren, Studieadviseurs, Studie Loopbaan Begeleiders
Instellingen: Universiteiten, HBO’s, MBO’s, Voortgezet Onderwijs, Primair Onderwijs.

Zorg & Overheid
Voor: Artsen, Verpleegkundigen, HR-professionals, Loopbaanprofessionals, Balie-en Servicemedewerkers:

“De Psychologie achter Communicatie” met als resultaat:

  • Verbeterd eigen welzijn en plezier in werk
  • Verbeterde patiënt/cliënt-gesprekken
  • Verbeterde collegiale contacten
  • Verbeterde sfeer, communicatie en verbinding in het eigen team