Even voorstellen …

Mijn naam is Leonore Zuijderhoudt, ik ben jaar. Na mijn opleidingen hotelmanagement en psychologie heb ik ruim 10 jaar als loopbaanbegeleider en trainer gewerkt. Gedurende de afgelopen jaar werkte ik in de begeleiding en training van studenten en hun docenten (Wetenschappelijk Onderwijs, Hoger Beroeps Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Primair Onderwijs) op het gebied van studiekeuze, gespreksvoering en de rolwisseling van docent naar begeleider.

Ontwikkeling en groei boeien mij zeer. Het liefst werk ik daarom aan het welzijn van en met docenten. In hen ontmoet ik steeds weer zeer betrokken en capabele professionals. Vergroot hun welzijn, dan kunnen zij op hun beurt een (nog) groter verschil maken voor hun leerlingen en studenten.

Ik draag graag bij aan de verbinding van mensen en het verdiepen van deze verbindingen. Kwaliteit, uitwisseling van inspiratie én humor vind ik belangrijk. Het schept mijns inziens de juiste sfeer en bedding om echt te (durven) kunnen leren. Dat begint in de training. Daarna neemt de professional dat mee, het klaslokaal of de collegezaal in.

Achtergrond en werkwijze…

In de afgelopen ruim jaren werken en doorstuderen leerde ik het belang van de juiste taal, vragen en vooral het belang van de juiste intentie in het contact. Zoals onder andere het oplossings-en krachtgericht werken waarbij de focus ligt op wat er wél goed gaat en potentieel of nu al aan kwaliteiten aanwezig is. Zoals bij de NLP met zijn constructieve taalgebruik en diversiteit aan werkvormen. En zoals bij het systemisch werken waarbij al heel simpel en snel verhoudingen helder worden.

Tot slot de basis van waaruit ik sinds 2009 werk: de Transactionele Analyse (TA). Ik noem dat ‘de Psychologie achter Communicatie’. De uitgangspunten van TA (iedereen is gelijkwaardig, iedereen kan denken en veranderen is mogelijk) spreken mij zeer aan. De mildheid evenals de gerichtheid op autonomie vind ik een gouden combinatie. Daarbij is de theorie zeer toegankelijk evenals diepgaand en, zoals steeds blijkt in de trainingen aan docenten: direct inzetbaar.

Een omschrijving van mijn persoon en werkwijze kan misschien het beste worden verwoord door uitspraken van opdrachtgevers, deelnemers van trainingen en (ex)collega’s.

Spreekt bovenstaande je aan en heb je behoefte aan vrijblijvend overleg over (train de trainer) trainingen, intervisiebegeleiding, lezingen, workshops, advies of heb je een andere vraag, neem dan van harte contact met me op.

“Mijn missie” in werk

“Een school is zo goed als de docenten die voor de klas staan”
Een stellige uitspraak? Wat mij betreft niet.

In de jaren dat ik als trainer voor decanen, docenten en leraren werk, tref ik in hen zeer betrokken, capabele professionals met een groot hart voor de leerling of student.

Waar het hen vaak aan ontbreekt is de facilitering van de handvatten om te kunnen omgaan met mentor-, tutor-, ouder-, leerling- en studiekeuzegesprekken. Coaching is immers een vak apart; dat doe je er niet zomaar even bij. Alle mooie gesprekstechnieken ten spijt – de docent of decaan is uiteindelijk het instrument voor oprecht, constructief contact.

Vandaar mijn missie en plezier in werk: het aan docenten, decanen, leraren én schoolleiders verhelderen van wat ik ‘de psychologie achter communicatie’ noem: ‘wat gebeurt er tussen jou en mij in contact?’. Met die kennis en vaardigheden kan de professional met vergroot bewustzijn, vertrouwen én plezier verder in werk. Met alle positieve gevolgen voor de leerlingen en studenten van dien.

Meer weten? Bel of mail mij van harte.

Samenwerking met andere organisaties

Het LOShbo bevordert een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid, een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het HBO en optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.


 • De Psychologie achter Communicatie: Zicht op jezelf als Begeleider (online cursus)

 • De Psychologie achter Communicatie: Zicht op jezelf als Begeleider
  (live cursus).

De VvSL stimuleert de samenwerking tussen schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren in het hoger onderwijs om LOB verder te ontwikkelen.


 • De Psychologie achter Communicatie; Zicht op jezelf als decaan

 • De Psychologie achter Communicatie: Zicht op jezelf als Begeleider
  (live cursus).

Het LOB 123 stimuleert de professionalisering van LOB en loopbaanleren aan scholen en studieloopbaanbegeleiders.


 • De Psychologie achter Communicatie: zicht op jezelf als begeleider.

 • Driedaagse mentortraining over loopbaancoaching in het onderwijs

Scholingen

Voor professionals, voor meer plezier en welzijn in werk (online & live)

Waar

 • Onderwijs: Universiteiten (WO), Hoger Beroepsonderwijs (HBO),
 • Middelbaar Onderwijs (MBO),
 • Voortgezet Onderwijs (VO), Primair Onderwijs (PO).

Voor wie

 • Decanen, docenten, tutoren, mentoren.
 • Schoolleiders, intern begeleiders.
 • Remedial teachers en leraren.

Wat

 • Psycho-educatie over ‘de psychologie achter Communicatie’; meer zicht op jezelf als begeleider
 • Hoe werkt studiekeuze? LOB- en Studiekeuzebegeleiding. Van docent naar coach.

Hoe

 • Trainingen
 • Workshops
 • Intervisiebegeleiding

En verder …..

Workshops voor teams (mentoren en decanen) decanenkringen ouderavonden en andere gelegenheden

overzicht van de workshops…

Train-de-trainer, Advies & (Supervisie bij) Ontwikkeling in scholen van trainingen en workshops op bovenstaande onderwerpen

Onderwijs
Voor: Leraren, Intern Begeleiders, Docenten, Mentoren, Decanen, Schoolleiders, Tutoren, Studieadviseurs, Studie Loopbaan Begeleiders
Instellingen: Universiteiten, HBO’s, MBO’s, Voortgezet Onderwijs, Primair Onderwijs.

Zorg & Overheid
Voor: Artsen, Verpleegkundigen, HR-professionals, Loopbaanprofessionals, Balie-en Servicemedewerkers:

“De Psychologie achter Communicatie” met als resultaat:

 • Verbeterd eigen welzijn en plezier in werk
 • Verbeterde patiënt/cliënt-gesprekken
 • Verbeterde collegiale contacten
 • Verbeterde sfeer, communicatie en verbinding in het eigen team

Workshops

De workshops duren elk 2 uur

Gelegenheid, b.v.: Decanenkringen Scholingsdagen Ouderavonden
Voor wie: Startende & ervaren decanen   Teams met docenten & mentoren Schoolleiders
Wanneer & Waar: Op aanvraag, op locatie, landelijk
Prijzen: In overleg; afhankelijk van locatie & aantal deelnemers

Activerende gespreksvoering
de leerling aan het roer

Coachen met complimenten
werkelijk contact
en effect in begeleiding

Studiekeuze
fasen, valkuilen & succesfactoren herkennen

Oefeningen & werkvormen
in studiekeuzebegeleiding

Verbinding in je team;
 meer plezier & beter contact
Een inhoudelijk uitje!

De kracht van Contracteren
in korte tijd
een effectief gesprek

Communicatiestijlen in contact
wat doe jij in het gesprek?

Van ‘gedoe tussen mensen’
naar gezond contact
& blijvend werkplezier

Begeleide Intervisie
met collega-decanen
of in teams

Workshops voor ouderavonden
gereedschappen voor ouders bij studiekeuzebegeleiding

Trainingen

Alle trainingen worden gegeven vanuit een Activerende, Oplossings-en Krachtgerichte benadering.

De Psychologie achter Communicatie

Zicht op jezelf
als begeleider

Team-intervisie
begeleiding

Meer ontspanning, vertrouwen en plezier in werk

Van Mentor
naar Coach

De rolwisseling van docent naar coach

Van Mentor naar
Studiekeuzebegeleider

 Meer zicht op ‘hoe werkt studiekeuze’ 

Kind-Ouder-Mentor
gesprekken

Voor startende mentoren
(en eventueel decanen)

En verder …..

Workshops voor teams (mentoren en decanen) decanenkringen ouderavonden en andere gelegenheden

overzicht van de workshops…

Train-de-trainer, Advies & (Supervisie bij) Ontwikkeling in scholen van trainingen en workshops op bovenstaande onderwerpen

Onderwijs
Voor: Leraren, Intern Begeleiders, Docenten, Mentoren, Decanen, Schoolleiders, Tutoren, Studieadviseurs, Studie Loopbaan Begeleiders
Instellingen: Universiteiten, HBO’s, MBO’s, Voortgezet Onderwijs, Primair Onderwijs.

Zorg & Overheid
Voor: Artsen, Verpleegkundigen, HR-professionals, Loopbaanprofessionals, Balie-en Servicemedewerkers:

“De Psychologie achter Communicatie” met als resultaat:

 • Verbeterd eigen welzijn en plezier in werk
 • Verbeterde patiënt/cliënt-gesprekken
 • Verbeterde collegiale contacten
 • Verbeterde sfeer, communicatie en verbinding in het eigen team

Workshops

De workshops duren elk 2 uur

Gelegenheid, b.v.: Decanenkringen Scholingsdagen Ouderavonden
Voor wie: Startende & ervaren decanen   Teams met docenten & mentoren Schoolleiders
Wanneer & Waar: Op aanvraag, op locatie, landelijk
Prijzen: In overleg; afhankelijk van locatie & aantal deelnemers

Activerende gespreksvoering
de leerling aan het roer

Coachen met complimenten
werkelijk contact
en effect in begeleiding

Studiekeuze
fasen, valkuilen & succesfactoren herkennen

Oefeningen & werkvormen
in studiekeuzebegeleiding

Verbinding in je team;
 meer plezier & beter contact
Een inhoudelijk uitje!

De kracht van Contracteren
in korte tijd
een effectief gesprek

Communicatiestijlen in contact
wat doe jij in het gesprek?

Van ‘gedoe tussen mensen’
naar gezond contact
& blijvend werkplezier

Begeleide Intervisie
met collega-decanen
of in teams

Workshops voor ouderavonden
gereedschappen voor ouders bij studiekeuzebegeleiding

Quotes

“Ik heb deze training nu een aantal keer gevolgd bij andere aanbieders en wil je graag teruggeven dat ik vind dat jij als trainer een prettige sfeer neerzet, waar collega’s zich veilig voelen om (ook moeilijke, persoonlijke) issues in te brengen.”
(Job Kooi, conrector VO-school Midden Nederland, n.a.v. de training ‘De Psychologie achter Communicatie’)

“Ik heb genoten van de training en van hoe je dat deed. Wat inspirerend om dit te leren. Dit moeten alle collega’s weten. Kun je niet een vervolg maken? Ik wil hier meer van, kan dat niet gewoon de invulling zijn van onze eerstvolgende studiedag?”
(ervaren VO docent n.a.v. de training ‘zicht op jezelf als begeleider’)

“We willen heel graag weten of je weer een TA-training gaat geven. We hebben erg genoten van de vorige training. Dit zou iedere huisarts moeten weten voor zijn eigen werkplezier en in het contact met de patiënten.”
(docent communicatie, opleiding geneeskunde n.a.v. een training Transactionele Analyse)

“Ik heb, net als in de eerste training, genoten van hoe je steeds de theorie heel concreet kunt maken met voorbeelden zodat ik gelijk begrijp wat ermee bedoelt wordt. Ik heb veel meer geleerd dan ik van tevoren verwacht had. Ik vond ook de sfeer waarmee je dat deed heel prettig, niet ‘van bovenaf’ maar heel gelijkwaardig.”
(docent communicatie, geneeskunde opleiding, n.a.v. deel 1 en 2 van een training Transactionele Analyse)

“De workshop leverde me een opfrisser van deze concepten op en jouw enthousiasme als workshopgever is aanstekelijk om hiermee weer verder te gaan! TA is echt belangrijk. Eigenlijk is TA onmisbaar in je werk (en je leven!)”
(VO decaan en schoolopleider na workshop Transactionele Analyse (TA) op VvSL congres. De TA betreft de materie in ‘zicht op jezelf als begeleider’.)

Leonore is een trainer die met groot enthousiasme haar werk doet. Door haar hartelijkheid en positiviteit weet ze in de trainingen een veilig en stimulerend leerklimaat te scheppen. En er mag gelachen worden!”
(Jacky, oud-collega Centrum Studiekeuze.)

“Werken met Leonore is altijd weer een feestje. Zij heeft de juiste combinatie van lichtheid en plezier enerzijds en ingrijpen waar nodig en diepgang brengen anderzijds, waarmee ze echt leereffect sorteert.”
(Anita Mooi, trainer, oud-collega, studentbegeleider Studiekeuze Hogeschool Utrecht.)

“Met jou samenwerken is altijd heel prettig. Je communiceert duidelijk, luistert goed, legt verbanden en je komt met creatieve ideeën. Je hebt, naast veel kennis en ervaring, een groot inlevingsvermogen en bent in staat om ook emotionele of lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Daarnaast straal je veel plezier uit en dat werkt aanstekelijk. Ik beveel je van harte aan als trainer voor groepen en individuen.”
(Jolanda Franken, oud-collega, (interim) Loopbaan&Outplacement Adviseur, www.jolandafranken.nl.)

“In het team van studiekeuzeadviseurs heb ik Leonore als een zeer integere en kundige collega ervaren. Met name haar zorgvuldigheid in contact en oprechte geïnteresseerdheid, zorgde voor verbinding in ons team. Daarbij hebben we altijd ontzettend veel plezier gehad tijdens het ontwikkelen van trainingen en workshops. Haar creativiteit in het bedenken van passende werkvormen, vond ik tijdens dat proces zeer inspirerend.”
(Hananja Venema, oud-collega, Studentendecaan Hogeschool Utrecht.)

Contact

Wil je vrijblijvend overleggen over wat ik voor jou, je team of organisatie kan betekenen?
Bel of mail me gerust of vul het contactformulier in.

Leonore Zuijderhoudt

 06 41436296‬
  leonore@ztb.nu
KvK-nummer: 67312543