Zicht op jezelf als Begeleider (deel 1)

Deze training is zeer geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten, mentoren, decanen, coördinatoren en (school)leiders.

Als docent, mentor, decaan of schoolleider ben je vaak niet alleen met de inhoud van je vak bezig, maar is gespreksvoering met leerlingen, ouders (en collega’s) een belangrijk onderdeel van je werk. Vaak gaat dat goed en soms lopen gesprekken niet even soepel. Wat gebeurt er nou in het contact tussen jou en de ander en hoe optimaliseer je dat? Gesprekstechnieken helpen daarbij, maar is het contact vervolgens niet oprecht, dan zijn die technieken zonder waarde; als docent ben je het belangrijkste instrument.

In deze training leer je daarom meer over ‘de psychologie achter communicatie’; je leert jezelf en de ander beter te begrijpen, je kijkt naar je eigen rol in contacten en ervaart hoe je deze – al direct na de training – zo constructief mogelijk kunt maken.
Je maakt daartoe kennis met diverse concepten uit de Transactionele Analyse, een psychologische stroming; de Drie Basisprincipes, de Vensters op de Wereld, het Ouder-Volwassene-Kind model, de Drama-en Winnaarsdriehoek en de Strooks. De concepten koppelen we steeds in oefeningen aan casussen om de theorie ook te kunnen ervaren.

Uit de structureel enthousiaste reacties van docenten (WO, HBO, VO, BO, UMC) die deze concepten de afgelopen jaren leerden kennen, blijkt steeds weer de effectiviteit van de concepten die evenzeer diepgaand, toegankelijk als direct toepasbaar zijn.

Zicht op jezelf als Begeleider (deel 2)

Deze training volgt (alleen) op de training ‘Zicht op jezelf als begeleider deel 1’.

In deze training zetten we het bewustzijn van de docent als instrument voort. De onderwerpen van deze tweede bijeenkomst zijn:

 1. een korte terugblik op deel 1; hoe zat het ook alweer met de eerdere concepten?
 2. dan vervolgen we met de 3 Hongers
 3. de noodzaak en jouw invulling van de Tijdsstructurering
 4. een eerste kennismaking met je Script (het ‘verhaal’ van je leven) en
 5. welke Drivers je hebt (‘drijfveren’) en hoe die doorwerken in je werk (gesprekken, samenwerking) en leven.

De inzichten uit deze training kun je gelijk in je werk gaan herkennen en inzetten. Ze helpen je om met bewuste en ook mildere blik naar anderen en jezelf te kijken. De inzichten dragen bij aan verbeterde communicatie en constructievere relaties met anderen.

Een mooi vervolg op deze trainingen om hetgeen je geleerd hebt, te kunnen blijven toepassen en je ook echt eigen te maken, is het plannen van een structurele teamintervisie:

Team-intervisie

“Ik heb veel moeite met de vader van leerling Pepijn. Hoe gaan mijn collega’s daarmee om?” “Ik heb last van de manier waarop mijn mentor leerling Ingrid mij benaderd. Ik krijg maar geen klik met haar en zie er zelfs tegenop haar weer te gaan zien. Wat nu?”

Door de drukte in het werk op een school schiet collegiaal overleg of intervisie er vaak bij in, terwijl de behoefte daaraan vaak groot blijkt. Is er wél tijd voor intervisie, dan levert dat veelal ontspanning, vergroot zelfvertrouwen, verbinding in het team én werkplezier op. Dat heeft vervolgens een positief effect op de leerlingen. Hoe ziet intervisie eruit?

In een sessie van 2 uur ga je aan de slag met casussen die jij en je collega’s inbrengen. Door de structuur van de intervisiemethode leer je met elkaar op diverse manieren naar je vraag en je eigen rol daarin kijken en krijg je concrete handvaten om met voor jou lastige(r) situaties om te gaan. Door de opzet van de methode is de intervisiesessie voor elke deelnemer waardevol, ook wanneer deze geen casus heeft ingebracht.
Waar wenselijk wordt er door de gespreksleider aanvullende theoretische onderbouwing gegeven. Een intervisiesessie kan met een regelmaat van 2 à 3 maanden plaatsvinden. Een relatief kleine investering voor een grote opbrengst!

Van Mentor naar Coach

Voor startende mentoren of mentoren die langere tijd geleden trainingen volgden.

Als docent ben je thuis in je vakgebied maar voer je vaak als mentor van een klas veelvuldig gesprekken over allerlei onderwerpen; studievoortgang, studiekeuze, problemen van de leerling in de thuissituatie, gesprekken met ouders. Deze coachingstaken doe je er ‘niet zomaar even bij’, coaching is immers een vak apart.

In deze training sta je stil bij de rolwisseling van docent naar coach (visie, attitude, persoonlijke inbreng). Je wordt je bewuster wat jouw aandeel is in het contact met de leerling. Is dit effectief? Zo nee, hoe doe ik dat dan anders? En hoe voer je een activerend gesprek? Welke vragen kan ik stellen? De gereedschappen uit deze training dragen bij aan je vertrouwen en plezier in het voeren van gesprekken.

Heb je de smaak te pakken van je taken als begeleider, dan is ‘zicht op jezelf als begeleider (dl 1 en 2) een zeer verrijkende aanvulling.

Van Mentor naar Studiekeuzebegeleider

De training heeft als resultaat dat de mentor meer zicht heeft op ‘hoe werkt studiekeuze’ en de mentor maakt kennis met basis gespreksvaardigheden om de leerling meer ontspannen  te kunnen begeleiden.

1) “Hoe werkt studiekeuze”
Meer kennis over de fasen van kiezen, valkuilen en succesfactoren bij kiezen, waarom kiezen lastig is (stress, puberbrein), 3 pijlers bij kiezen, de aanpak van studiekeuze.

2) “Van Mentor naar Begeleider & Activerende Gespreksvoering”
De rolwisseling van docent naar coach; attitude, kwaliteiten. Psycho-educatie over attitude van de coach op basis van de Transactionele Analyse. Positieve, activerende benadering van de leerling.

Starterstraining: Kind-Ouder-Mentor-gesprekken (KOM)

De training is geschikt voor startende mentoren (en eventueel decanen).

Steeds vaker worden de Ouder-Mentorgesprekken gevoerd met de leerling erbij. De leerling is immers het onderwerp van gesprek. Sluit de leerling inderdaad aan, dan verandert dat de dynamiek in het gesprek. Wat is de positie van de leerling en van diens ouder(s)? En wat is je positie en taak als Mentor? En hoe voer je zo’n gesprek eigenlijk in de vaak beperkte tijd? Daar gaat deze training over.

Na de training heeft de mentor:

 • het meeste werk t.b.v. de voorbereiding op de KOM-gesprekken al gedaan, want:
 • meer zicht op de doelen van een KOM-gesprek
 • meer zicht op je rol en attitude als mentor in het KOM (d.m.v. psycho-educatie)
 • kennis van de structuur en de invulling van een KOM-gesprek
 • een lijst met vragen die je in het gesprek kunt stellen
 • het KOM-gesprek eenmaal geoefend.